STYRE OG ORGANISERING

FOR LONGYEARBYEN FOTOKLUBB

ORGANISERING

OPPDATERT 10. MAI 2021

Følgende personer er valgt til å bidra til klubbens organisering:

 • Styret
  • Cato Salter (leder)
  • Hanne Eriksen (nestleder)
  • Dina Brode-Roger (styremedlem)
  • Omid Abolhasani (styremedlem)
  • Elizabeth Bourne (styremedlem)
  • Eva Grøndal (varamedlem)
  • Jorunn Tove Høiland (varamedlem)
 • Komitéledere
  • PRINT – Elizabeth Bourne
  • UTSTILLING – Harriet Wiggen
  • KALENDER – Wenche Sørensen (salgsansvarlig)
  • KALENDER – Eva Grøndal (utvalg og trykkansvarlig)
  • VALG – Elin Amundsen
  • TUR/ARRANGEMENT – Dina Brode-Roger