FORDELER

FOR KLUBBENS MEDLEMMER

MEDLEMSFORDELER

OPPDATERT 10. MAI 2021

Som medlem av Longyearbyen fotoklubb har du en rekke fordeler, blant annet:

  • – Medlemskap i Norsk Selskap for Fotografi (NSFF)
  • – Printemuligheter til medlemspriser (kostpris)
  • – Utlånsutstyr, se liste her
  • – 2 faste årlige utstillinger (usikkert for 2021-22 pga. Covid)
  • – Kurs og workshop, gratis eller til rimelige priser
  • – Fotoklubbens turer og aktiviteter
  • – Innlevering av bilder til klubbens salgskalender
  • – Medlemskvelder med bildevisning og hygge