Workshop komposisjon – bilde og musikk 12-15. oktober 2017

Longyearbyen Fotoklubb har innledet et samarbeid med Nordnorsk  Opera og Symfoniorkester (NOSO)/Arctic Chamber Music Festival om å lage bilder til en konsert med verker av Shostakovich i Gruve 3. I den forbindelse arrangerer vi en workshop 12-15. oktober 2017 med fotograf Trym Ivar Bergsmo. Tittelen er «Det russiske Svalbard» og vi jobbe fram bilde-tema på hver av de fem satsene i musikkstykket. Dette kan for eksempel omfatte natur, menneske, landskap eller de russiske bosetningene. Vi kommer til å fokusere på kreativ fotografering, komposisjon og visuelt uttrykk i bilder. Deltakerne blir tatt opp i august 2017 slik at det er mulig å planlegge fotograferingen før vi møtes i oktober.

 

Workshopen inneholde både teori, praktisk fotografering og etterarbeid, og vi satser på å reise ut fra Longyearbyen minst en av dagene. Å jobbe med bilder til musikk er spennende og utfordrende. Man må tenke på konkrete tema til et musikkstykke. Hvordan gjør vi det? Blir måten vi fotograferer på annerledes? Hvordan tenker man på noe så abstrakt som musikk når vi skal lage bilder? For de aller fleste vil det kanskje være en helt ny innfallsvinkel til landskapsbilder eller portrettfotografering.

 

I tillegg til å fokusere på samarbeidet med NOSO blir det også en workshop som skal være «matnyttig» i klassisk forstand. Et av fokusområdene kommer til å være komposisjon. Gjennom eksempler, modeller og visualisering skal deltagerne får en dypere forståelse for hvordan vi kan skape en variert og dynamisk komposisjon. Hvilke virkemidler har vi tilgjengelig og hvordan kan vi kombinere og bruke disse.

 

Vi skal også se på hvordan en kan skape helhetlige profiler slik at bildene til de forskjellige temaene/satsene henger sammen uavhengig av fotografen.

 

Nivå: Avansert/ekspert. Workshopen forutsetter grunnleggende kunnskap om kamerautstyr, fotografering og etterarbeid.

 

Pris: 500.- per deltaker. I tillegg kommer transportkostnader når vi drar ut av Longyearbyen.

 

Påmelding gjøres i skjemaet under, frist : 31. august 2017.

[Form id=”19″].

 

Mer opplysninger: Børge Damsgård, epost: borge.damsgard@unis.no

 

 

Om instruktøren:

 

Trym Ivar Bergsmo er født og oppvokst i Vesterålen. Han har 3-årig fotografutdanning fra USA og har jobbet som profesjonell fotograf i mer enn 25 år. Parallelt har han alltid jobbet med fotografiet som en kunstnerisk uttrykksform. Han er sterkt knyttet til det arktiske landskapet i nord og har gjennom oppdrag og personlige prosjekt fotografert Nord-Norge, Svalbard, Sverige, Island og Grønland i tillegg til en lang rekke andre land. Hans forkjærlighet er landskapet og da særlig hans tolkninger av det arktiske lyset i nord. De personlige prosjektene knytter seg ofte til tolkninger av landskapet og sammenhengen mellom menneskene som bor i denne delen av verden. Dette har resultert i lang rekke bøker, utstillinger i inn- og utland, utsmykningsoppdrag, samt omfattende internasjonal bruk og publisering. Han arbeide for tiden med et stort dokumentasjonsprosjekt i Nord-Norge, utstillinger, forestillinger og nye bokprosjekt. Bergsmo har undervist innenfor fotografering i hele perioden. De siste årene er han mer fokusert på arrangere egne workshoper med landskapet som hovedtema.

 

trym@bergsmo.no

www.bergsmo.no

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/trym.bergsmo

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/trymivar/

NYHETSBREV: http://www.arcticimage.no/index.php/no/nyhetsbrev