Styre og komitéer


Styre, tillitsvalgte og komiteer

Styret:
Leder: Mona Ada Andersen
Styremedlem: Thorbjørn Johnsen
Kasserer: Sophie Odile Cordon
Styremedlem: Dag-Arne Husdal
Styremedlem: Marit Brekke
Vara: Marry Kristin Waal
Vara: Gerardo Garza

Komiteledere:
Printgruppa: Lars Nordheim
Utstilling: Eva Grøndal
Juryering: Sophie Cordon
Tur- og arrangement: Mona Ada Andersen
Kalender: Ingrid Ballari Nilssen
Materialforvalter: Eva Grøndal

Opplæring: Børge Damsgård

Webansvarlig: Linn Cathrine Aalberg

Valgkomite: Wenche Sørensen

Share